Miksi minä?

Eduskuntavaalien loppukiri on alkanut. Ennakkoäänestys sujuu vilkkaasti, mutta osa vielä miettii, kenelle arvokkaan äänensä antaa. Nyt on oikea hetki avata vielä kerran se, kuka olen ja miksi olen ehdolla eduskuntaan.

Olen 37-vuotias varhaiskasvatuksen opettaja ja kolmen lapsen äiti. Olen kasvanut Etiopiassa ja muuttanut isäni ja isovanhempieni synnyinseuduille Jyväskylään vuonna 2001. Viimeiset kaksi vuotta olen keskittynyt politiikkaan ja vaikuttanut puoluepolitiikan lisäksi kaupunginvaltuustossa, sivistyslautakunnassa, maakuntavaltuustossa, osuuskauppa Keskimaan edustajistossa sekä Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksen ja palvelevan puhelimen yhteisjohtokunnassa.

Valmistuin lastentarhanopettajaksi (nyk. varhaiskasvatuksen opettaja) Jyväskylän yliopistosta vuonna 2009. Ennen varhaiskasvatustieteen opintojani opiskelin ensin Alkio-opistolla valtio-oppia, jonka jälkeen suoritin lapsi-ja perhetyön perustutkinnon Jyväskylän kristillisellä opistolla. Olen suorittanut myös opettajan pedagogiset opinnot ja kasvatustieteen maisteriopinnot ovat loppusuoralla.

Olen työskennellyt lastenhoitajana ja lastentarhanopettajana useissa päiväkodeissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Merkittävimmän työkokemukseni olen kuitenkin hankkinut Jyväskylän seurakunnan palveluksessa. Työskentelin Vaajakoskella lastenohjaajan ja lapsityönohjaajan tehtävissä vuoteen 2013, minkä jälkeen otin vastuulleni Jyväskylän seurakunnan varhaiskasvatuksen lapsi- ja perhetyön työalasihteerin määräaikaisessa virassa. 

Syksyllä 2016 työskentelin Jyväskylän kaupungin palveluksessa lastentarhanopettajana ja keväällä 2017 ammatillisten aineiden tuntiopettajana. Tuo työrupeama oli minulle käänteentekevä ajanjakso ja liityin Vihreisiin. Näin konkreettisesti sen, kuinka leikkaukset ja tehostamistoimenpiteet vaikuttivat perustyöhön ja varhaiskasvatuksen arkeen. Toisen asteen ja varhaiskasvatuksen opettajana koin voimattomuutta ja riittämättömyyttä. En pystynyt tekemään työtäni niin hyvin, kuin lapset ja nuoret olisivat ansainneet. Halusin muutosta.

Monipuolisen urani aikana olen nähnyt verkostoyhteistyön ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen. Olen työskennellyt johtotehtävissä, laatinut strategisia linjauksia, tehnyt perhetyötä, pitänyt perhevalmennuksia ja opettanut niin alle kouluikäisiä lapsia kuin nuoria ja aikuisiakin. Eri työtehtävissäni olen päässyt tarkastelemaan koulutuksen ja kasvatuksen kenttää useista näkökulmista käsin. Varhaisen ja tehostetun tuen sekä laadukkaan perustyön merkitys tuntuvat jääneen leikkurin hampaisiin. Työalojen välinen yhteistyö ja eri ammattikuntien vahvuuksien hyödyntäminen ei ole sillä tasolla, jolla sen kuuluisi olla.

Olen huolissani opettajien, kasvatus- ja hoitohenkilöstön sekä johtavassa asemassa työskentelevien jaksamisesta. Opetus-, sosiaali- ja terveyssektorilla työskentelevät oman alansa ammattilaiset kantavat vastuuta heikoimmassa asemassa olevista. Menneiden vuosien suorat ja epäsuorat leikkaukset ovat iskeneet monin tavoin juuri heihin. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on laadukkaan työn perusta. Siitä ei ole varaa tinkiä.

Vahvuuteni ja merkittävin osaamiseni kuuluvat ymmärrettävästi varhaiskasvatuksen ja perhepolitiikan sateenvarjon alle. Olen kuitenkin joutunut kohtaamaan myös sisäilmaongelmien raadollisuuden, harvinaissairauden aiheuttaman osatyökykyisyyden sekä yhteiskunnan byrokratian siilot. Haluan antaa oman osaamiseni yhteiseen käyttöön, jotta turhia raja-aitoja saadaan purettua ja ihmisen ääni kuuluviin.

Lähdin mukaan politiikkaan tekemään työtä inhimillisen muutoksen ja yhdenvertaisuuden puolesta. Noin kahden vuoden ajan olen ollut mukana ajamassa mm. subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistoa. Olemme tehneet Jyväskylässä yhteisvoimin töitä päätösten ennakkovaikutusten arvioinnin tuomiseksi mukaan päätöksentekoon. Edustin valtuustoryhmäämme kaupunkistrategian päivitysprosessissa ja toimin nyt valtuustoryhmämme toisena varapuheenjohtajana. Olen käyttänyt paljon puheenvuoroja kaupunginvaltuuston kokouksissa ja tehnyt arvojeni mukaista politiikkaa alusta alkaen. Tätä työtä tahdon jatkaa eduskunnassa. 

Tulevalla hallituskaudella olemme suurten ratkaisujen edessä. Koulutukseen on satsattava, valtion talous on pidettävä kunnossa, työttömyyttä on vähennettävä ja on aloitettava konkreettiset teot ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Meitä Vihreitä kritisoidaan usein siitä, että emme kerro, mistä tarvittavat rahat otetaan. Talousarvioprosessi perustuu lopulta arvoihin. Mikä on meille arvokasta ja mihin haluamme satsata? Vihreiden tulevaisuusbudjetti antaa hyvät eväät arvopohjaiseen päätöksentekoon. 

Minä haluan satsata lapsiimme ja tulevaisuuteen. Haluan tehdä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Haluan lisätä osallisuuta sekä tehdä valintoja, jotka perustuvat ympäristön ja tulevien sukupolvien kannalta kestäviin ratkaisuihin. Haluan purkaa turhaa byrokratiaa hallinnonalojen väliltä, vahvistaa moniammatillista yhteistyötä sekä tieteen merkitystä päätöksenteon tukena ja ottaa aidosti päätösten ennakkovaikutukset huomioon. Haluan tehdä työtä eriarvoisuuden torjumiseksi ja vihapuheen kitkemiseksi. Olen valmis tekemään työtä pitkäjänteisesti ja kestävästi. Työni politiikassa ei riipu yksistä vaaleista, vaan jatkan työtäni aktiivisesti myös vaalien välillä. Äänestämällä minua annat entistä paremmat eväät jatkaa sitä työtä, johon olen sitoutunut yli kaksi vuotta sitten liittyessäni Vihreisiin.

Eduskuntavaalien tulee olla arvovaalit. Vihreät arvot nojaavat tasa-arvoon, ilmastonmuutoksen torjuntaan, maailman parhaan koulutuksen pelastamiseen, köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaan sekä työhön ja toimeentuloon. Näihin arvoihin on helppo sitoutua. 

Äänestämällä Vihreitä, annat äänesi kestävälle tulevaisuudelle.

Valinta on Sinun. Näytä luontosi ja äänestä Vihreitä.